? ?????, ????? – ????’? ???? ????????! ?

Protiv rodno zasnovanog nasilja PRONI se od sada bori i uz podršku ???????? ?????? ? ??? (Embassy of Canada to Hungary, Slovenia and Bosnia and Herzegovina??✊ kroz novi projekat ‘’???0 ????????? ??? ??? ????? ?? ???????? ??????? ????? ??? ?????’’.

Projekat ‘’Zer0 tolerance for all forms of violence against women and girls’’ je nastao kao potreba mijenjanja stavova bh. društva prema nasilju nad ženama s ciljem da nasilje konačno postane nezamislivo i nedopustivo za svakog građana i svaku građanku.

Aktivnosti planirane projektom će biti realizirane u Brčkom, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru – ???? ???????! ??

Zahvaljujemo se Kanadi na doprinosu realizaciji projekta kroz Canada Fund for Local Initiatives.

?Više informacija možete pronaći na https://www.proni.ba/trenutini-projekti/.#CanadainBiH#CFLI#PRONI#proniyouth#Zer0tolerance