Savjetodavne vještine važan su komplementarni segment ostalih vještina potrebnih u radu sa mladima, a iste su bile dio uspješno završenog IV modula PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivo.

Sa početnom stepenicom uvoda u proces savjetovanja nastavili smo taj put baveći se principima i planiranjem savjetodavnih seansi, stavljajući poseban naglasak na uticaj prostornog uređenja i govora tijela tokom njihove realizacije.

Ovim modulom zaokružena je još jedna cjelina usvajanja i razvoja vještina potrebnih za menadžiranje omladinskih organizacija.

Više informacija o aktivnostima naših omladinskih klubova pogledajte na: www.proni.ba

Projekat YouVolution 2.0: Expanding and Consolidating Youth Platforms and Networks  se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

#PRONI #proniyouth #PAOR #YouVolution2