Završen je III modul PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivo, a ovoga puta na dnevnom redu bila je tema komunikacije s javnošću.

O ovoj potpornoj funkciji u izgradnju međusobnog razumijevanja i društvene odgovornosti sa polaznicima smo razgovarali kroz osvrt na ključne segmente koji istu čine dobrom dvosmjernom komunikacijom – izraze strategije, kao i važnosti uticaja i upotrebe određenih alata, s akcentom na društvene mreže kao spone i virtualnog načina uspostavljanja odnosa s javnošću.

Nastavljamo sa jačanjem svijesti mladih kroz projektni i programski sadržaj kako bi stekli kapacitete da kroz zdravu komunikaciju grade potpornu bazu povjerenju i ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Više informacija o aktivnostima naših omladinskih klubova pogledajte na: www.proni.ba

Projekat YouVolution 2.0: Expanding and Consolidating Youth Platforms and Networks  se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

#PRONI #proniyouth #PAOR #YouVolution2