Veoma često susrećem mlade koji su nezainteresovani za neku vrstu aktivizma. Jedan od razloga je zato što mladi žele uglavnom sve odmah pa su nezainteresovani da se imalo potrude, a drugi nedovoljna informisanost ili nedostupnost informacija. Kad bi se češće organizovale promocije, šta je to omladinski rad i kakvu on ulogu ima smatram da situacija sa angažovanosti mladih u omladinskom radu bi se povećala i bila aktivnija i samim tim položaj mladih u BiH bi se poboljšao.

Jedna od tih organizacija koja nudi takvu vrstu obrazovanje o omladinskom radu i radu sa mladima jeste PRONI. PRONI ima svoje omladinske radnike koji prenose odredjeno obrazovanje i vještine pojedincima i grupama. To im omogućuje lični i socijalni razvoj koji će im pomoći u budućnosti za riješavanje odredjenih problema, te postati aktivisti i time pridonjeti boljoj ulozi mladih u društvu. Organizacije koje imaju sličnu ulogu su Studentski Kulturni Centar Trebinje i neformalna grupa gradjana „Stop predrasudama“ koji su u svom radu uključivali mlade. Jedna od stvari za koje treba da se zapitamo jeste to šta je mladima potrebno, samim tim kad bi radili na potrebama mladih smatram da bi se više njih uklučilo u omladinski rad i sprečili ogroman odlazak mladih iz zemlje. Povezivanje više organizacija ne samo u jednom području nego u cijeloj BiH za rad na zajedničkom cilju takodje bi pridonjelo poboljšanju mladih u BiH. Omladinski rad sa mladima treba da im omogući veću aktivnost u svim aspektima društva, da podržava njihovo mišljenje, te da im omogući ispunjenje njihovih želja kao sto su mjesta za okupljanje, bolji kulturni program, bolje obrazovanje, razne sportske aktivnosti i takmičenja te edukativne programe.

Naveo sam u tekstu da treba raditi na potrebama mladih ali kako da mi znamo šta su to njihove potrebe, pa možemo na razne načine kao sto su organizovanje skupova na kojima bi se diskutovalo o potrebama mladih, razne ankete koje bi se sprovodile u ciljanim grupama te kampanje na društvenim mrežama za potrebe mladih na taj način da nam se oni lično javljaju.