U subotu, 19.09.2020. Godine održana je četvrta radionica ‘’Poslovna komunikacija’’ u sklopu aktivnosti ‘’Poslovno usavršavanje mladih’’ koju realiziraju mladi iz Zenice. 

Cilj radionice bio je usvajanje osnovnih znanja o pravilnim načinima poslovnog komuniciranja putem e-maila. 

Učesnici su imali priliku saznati više o osnovnim elementima e-maila (kako se obratiti, koliko riječi treba da sadrži, šta je bitno naglasiti, a šta je suvišno, kako se predstaviti itd.) kako bi isti imao strukturu poslovno korespodentnog teksta.

Ova aktivnost sprovodi se u saradnji sa Centrom za mlade Zenica.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.