U Vlasenici 28.08.2020. godine, sa početkom u 12:00h, održana je prva radionica, na temu „Komunikacija“, u sklopu aktivnosti „Nasilje spriječi, birajući riječi“. Na održanoj radionici učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, ali i sa znanjem o kojem do sada nisu pričali. Učesnicima je data prilika da iznesu svoje stavove i ideje o datoj temi, mogli su da postave sva pitanja, koja su im se nametala i steknu nove vještine. Na radionici su prisustvovali mladi iz Vlasenice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.