U Trebinju dana 26.08.2020. u 15h se održala prva radionica “Sudbonosno NE”. Na radionici učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, razgovaraju o strahovima i očekivanjima koji učesnici imaju u vezi radionica.

Nakon toga su razrađivali interaktivno temu predrasude u sklopu programa “Sudbosnosno NE” i kako prevenirati predrasude prema stvarima i osobama u svom životu. Nakon prikaza kratkometražnog filma su otvorili diskusiju o tome te završili radionicu.

Opći cilj radionica su educirati mlade osobe o postavljanju ličnih granica u odnosima, kako da prebrode strah od odbacivanja i kada i na koji način treba reći NE.

Projekat “YouVolution” je podržan kroz inicijativu BHRI.