U Trebinju 05.09.2020. u 15:00h smo nastavili s radionicama “Sudbonosno NE” u prostorijama Kulturnog Centra Trebinje. Učesnici su raspravljali o vrstama nasilja i kako prijaviti te prevenirati vrste nasilja. 

Opšti cilj je edukovati mlade osobe o postavljanju ličnih granica u odnosima, kako da prebrode strah od odbacivanja i kada i na koji način treba reći NE.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.