U petak, 11.09.2020.godine smo imali četvrtu online radionicu “Pravimo logo” preko online ZOOM platforme. Učesnici su imali vremena da izrade ideju logotipa na temu tolerancija te kako prenijeti skicu u digitalni oblik. Prilikom rada u digitalnom obliku, skica je dobivala svoju pravu sliku te smjernice što je bitno da obrate pozornost prilikom rada.

Opšti cilj ovog programa je edukovati mlade osobe o osnovama logotipa kroz temu tolerancije.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.