30.07.2020. POKBN u sklopu IV modula Proni Akademije Omladinskog Rada, održana je radionica na temu “Rad u timu” i “Faktori uspješnog rada u timu”.
#POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding sa partnerima Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH i #PRONI podržanog od #usaidinbih.