E – bonton
.
.
Da li je imati ugašenu kameru za vrijeme online sastanka neprofesionalno?
Danas su omladinske radnice/ci u PRONI Omladinskom klubu Mostar nastavili s programom “E-Bonton” razgovarajući s Lejlom Zonić, aktivistkinjom i uposlenicom Alma Ras kompanije.
.
.
Cilj ovog programa je kreirati priručnik lijepog ponašanja tokom online aktivnosti. Veliko hvala na suradnji i pomoći pri kreiranju priručnika “E – bonton”!
Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding , #PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.
.
.
Thank you!