U Perinom Hanu 01.09.2020. godine održana je druga radionica aktivnosti “Razbijmo predrasude”. Radionica je bila bazirana na otkrivanju zašto se u ljudima javlja potreba za osuđivanjem i donošenjem predrasuda.

Učesnici su imali priliku da, kroz grupni rad, osmisle situaciju u kojoj će se odviti određeno etikitiranje i stvaranje predrasuda. Učesnici su se veoma dobro snašli u ulogama glume, kroz mini predstave su predstavili česte probleme u društvu koji stvaraju predrasude, stereotipna mišljenja i osude. Nakon toga smo razgovarali o tome kako je teško biti u koži osobe koja biva osuđivana, koja dobija razne komentare i uvrede bilo to na osnovu svog izgleda, ponašanja ili nečega drugog.

Učesnici su imali priliku da pogledaju jednominutne filmove koji su bazirani upravo na diskriminaciji, stvaranju predrasuda, odbačenosti od strane društva. Nakon toga je uslijedila diskusija u kojoj su učesnici aktivno učestvovali, dijeleći svoja iskustva i stavove. Diskusija je bila popraćena brojnim savjetima i ohrabrenjima koji su učesnici dijelili jedni sa drugima, te smo za kraj radionice zaključili da mi moramo biti ti pokretači koji će razbijati predrasude i okvire koje nam društvo nameće.

Ova aktivnost sprovodi se u saradnji sa Naša Djeca Zenica.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.