Dana, 26.09.2020. godine, sa početkom u 17:00h, održana je treća radionica, na temu „COVID-19” problemi sa kojima se školstvo susreće”, u skolpu aktivnosti „Naš novine, naš glas“.

Na radionici učesnici su imali priliku, da izraze i da prokomentarišu, sve poteškoće sa kojima su se susretali, za vrijeme novanastalog virusa, takozvanog Korona. Pored poteškoća, takođe smo prokomentarisali, da li ima ikakvih pozitivnih strana i naveli ih, kao pozitivne primjere. Nakon prezentacije, o navedenoj temi smo imali blagu debatu, o tome da li je bolje ići onlajn ili fizički u školu.

Na ovoj radionici učesnici su imali priliku da čuju mišljenja vršnjaka o navedenoj temi.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.