Dana, 12.09.2020. godine, sa početkom u 12:00h, održana je prva radionica na temu „Mediji i medijska pismenost“, u sklopu aktivnosti „Naš glas, naše novine“. Na radionici učenici su imali priliku da se međusobno upoznaju te da se upoznaju sa planom naše aktivnosti. Učesnici su imali priliku da nešto novo nauče kako o medijima tako i o medijskoj pismenosti. Dobili su priliku da učestvuju u radu i utvrde svoje gradivo u igri prepoznavanja lažnih vijesti. Zajedno sa učesnicima osmislili smo teme za Naše novine, te izabrali temu koju ćemo obrađivati na sledećoj radionici. Na radionici su učestvovali mladi iz Milića i Vlasenice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.