U Milićima 18.09.2020. godine, sa početkom u 16:00h, održana je druga radionica na temu „Bezbjednost na internetu“, u sklopu aktivnosti „Naš glas, naše novine“. Na radionici učesnici su imali priliku da nauče neke nove stvari o internetu, te da nauče kako ga ispravno koristiti i kako da budu bezbjedni na njemu.

Dobili su priliku da nakon odgledanih filmova o bezbjednosti na internetu, prodiskutuju o istim i iz njih izvedu zaključke i poruke. Na ovoj radionicu učesnici su se upoznali sa okruženjem i radom programa „Microsoft Publisher“ pomoću koga ćemo kreirati naše novine. Nakon toga zajedno sa učesnicima dizajnirali smo naslovnu stranicu novina, te izabrali temu koju ćemo obrađivati na sledećoj radionici. Na radionici su učestvovali mladi iz Milića i Vlasenice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.