Šta je omladinski klub/centar? Radi ovog pitanja su se okupili mladi iz Bosanskog Petrovca 07.09.2020. u prostorijama Doma Kulture BP. Radionicu su vodili Omar Salihagić i Muris Terzić.

Učesnici su naučili cilj otvaranja Omladinskog kluba u našem gradu, uočili su potrebu za tim, razdvojili smo pojmove Omladinski klub i Omladinski centar… Omladinski klub je u sklopu Omladinskog centra. Centar je tu da privuče mlade da ne budu kod kuće na svojim mobitelima i smanji asocijalnost među mladima, smanji odlazak mladih u kafiće i kladionice. Omladinski klub se otvara kako bi mladi imali neku stručnu osobu sa kojom će moći popričati i dobiti adekvatan savjet i kako bi se u njemu mogle raditi edukativne radionice i mnoge korisne aktivnosti.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.