U prostorijama Centar za obrazovanje i kulturu Bosanski Petrovac, 07.09.2020. je održana prva radionica „Hartov stepen participacije i Međunarodni omladinski rad“ u okviru aktivnosti „Tvoja prava i odgovornosti“. Radionicu je vodila polaznica PAOR A akademije, Sabina Hujić.

Cilj radionice je bio da učesnici uvide nivo svoje participacije u svojoj lokalnoj zajednici, stime da steknu motivaciju da se aktivnije angažuju u svojoj lokalnoj. Usputno je predstavljen međunarodni omladinski rad, njegove prednosti/mane i na koji način biti učesnik na međunarodnom nivou.

Učesnici su diskutovali na sledećim pitanjima: Šta su Hartove stepenice participacije, Šta je međunarodni omladinski rad i kako biti učesnik na njemu i slična pitanja. Grupnim radom, na flipčartu, su napravili prezentaciju stečenog znaja, stavova i mišljenja koje su razvili/stekli tokom radionice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.