U prostorijama Centar za obrazovanje i kulturu Bosanski Petrovac, 02.09.2020. je održana druga radionica „Šta nam pruža omladinski rad i omladinski klub?“ u okviru aktivnosti „Tvoja prava i odgovornosti“. Radionicu je vodila polaznica PAOR A akademije, Sabina Hujić.

Cilj radionice je bio da se učesnicima predstavi omladinski klub, njegova uloga, izgled, ko u njemu radi, te koja je razlika između omladinskog kluba i centra.

Učesnici su diskutovali na sledećim pitanjima: Šta je to omladinski klub/centar, njihove razlike i funkcije, ko i kako radi u njemu i slična pitanja. Grupnim radom, na flipčartu, su napravili prezentaciju stečenog znaja, stavova i mišljenja koje su razvili/stekli tokom radionice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.