U Proni Klubu – Bihać (prostorija Start up Studio) 10.09.2020. je održana druga radionica „Značaj aktivizma i volonterizma” programa „Budi AkTIvan – Bihać“.

Radionicu je predvodio Adis Abdić Cilj aktivnosti je bio da se učesnicima pobliže objasne pojmovi aktivizam i volonterizam te njihov značaj. Učesnici su navodili svoje primjere volontiranja i svoj angazman u aktivizmu pa su kroz te primjere učili jedni od drugih, a i zajednički došli do definicija šta je to ustvari Aktivizam i Volonterizam. Učesnici su također navodili i neke organizacije koje djeluju na području grada Bihaća, a što će im pomoći u daljnjem radu.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.