#pokMo “Upoznajmo znakovni jezik”.
.
.
U toku je prva radionica “Upoznajmo znakovni jezik”. Učesnici su se upoznali sa osnovama i planom za naredne aktivnosti, kao i kulturom ophođenja prema osobama koje imaju oštećen sluh.
.
.
Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding, #PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i Centar za kulturu Mostar
.
.