Mi smo se protiv nasilja nad ženama – ovog široko rasprostranjenog društvenog problem ”borili” na svoj način u Importanne Centaru Sarajevo u saradnji sa Agencijom WEFondacijom lokalne demokratijefondom Zajedno smo sigurne i BH Telecomom koji je društveno odgovornim poslovanjem podržao realizaciju projekta!

Osim što smo razgovarali o uzrocima nasilja, o tome šta se ženama zamjera i zašto ćute nepravdu i kršenje njihovih ljudskih prava, poslali smo svim ljudima poruke sa ciljem da shvate ozbiljnost situacije, ženama da se odvaže da ”podignu” svoj glas i shvate da nisu same – ZAJEDNO SMO SIGURNI!

Neizmjerno nam je drago što smo okruženi mladim ljudima, organizacijama i institucijama koji razumiju i ohrabruju žene žrtve nasilja, kao i što smo imali priliku da budemo dio ovog projekta – još mnogo toga coming soon!

#PRONI #proniyouth #Importanne #AgencijaWE #ZajednoSmoSigurne #FDL #BHTelecom #violenceprevention