PRONI Omladinski klub Mostar završio je sa 4. modulom PAOR radionica. Učesnici su radili na temi “Facilitacija”. Naredni termin idućeg modula je ponedjeljak u 15h.

Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi

Karuna Center for Peacebuilding, #PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i partnerstvo sa Centar za kulturu Mostar