23.07.2020. PRONI Omladinski klub Bijeljina u sklopu IV modula Proni Akademije Omladinskog Rada, održali su radionicu na temu “Grupna dinamika” i “Liderstvo”.
.
.
#POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding sa partnerima Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH i #PRONI podržanog od #usaidinbih.