PRONI Omladinski Klub Bijeljina je započeo sa četvrtim modulom PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR).
Tema četvrog modula jeste “Osnove rada sa grupama i izgradnja tima”.Na prvoj sesiji smo pričali o razumjevanju pojma “grupe” i “tima”.
#POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding sa partnerima Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH i #PRONI podržanog od #usaidinbih.