PRONI Centar za omladinski razvoj danas je prisustvovao konsultativnom sastanku održanom u okviru projekta „PREKINIMO ĆUTANJE – unapređenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama“.

Projekat je podržan od strane ureda UN Women Bosnia and Herzegovina, finansira ga Kraljevina Švedska (Embassy of Sweden in Sarajevo), a realizuje Fondacija Lara u partnerstvu sa Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva.Sastanak je bio usmjeren na teme seksualnog nasilja i međunarodnih obaveza BiH, odnosa sudske zaštite prema seksualnom nasilju u našoj državi, kao i na temu nepovjerenja žrtava nasilja u instance u čijoj nadležnosti je rješavanje ovog široko rasprostranjenog društvenog problema.

Jedan od zaključaka je bio da smo svi odgovorni, ne samo kao pojedinici i/ili institucije, već kao društvo i da svako treba i mora preuzeti odgovornost iz svoje nadležnosti kako bi se nasilje nad ženama preveniralo, smanjilo i konačno riješilo.

#PRONI#prekinimoćutanje