Program “Digitalni marketing i društvene mreže” je namijenjen mladima od 18 do 30 godina. Cilj aktivnosti je osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih profila/stranica na društvenim mrežama.

Forma za prijave na OVOM linku

Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi  Karuna Center for Peacebuilding , #PRONI , Mali koraci – Small Steps,  Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i partnerstvo sa Centar za kulturu Mostar.

#proniusvakomgradu