Polaznici PAOR programa u PRONI omladinskom klubu Banja Luka prisustvovali su drugoj sesiji četvrtog modula na kojoj smo učili o timskom radu, ulogama u timu, faktorima uspjeha i procesu donošenja odluka u timovima.
#POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding sa partnerima Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH i #PRONI podržanog od #usaidinbih.