Online PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Danas smo održali poslednju radionicu u sklopu Modula 3 PAOR programa, gdje smo učili o principima i modelima savjetovanja u radu s mladima, vrste savjetovanja, i razlike u savjetovanju.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina