Omladinske radnice/ci u PRONI Omladinskom klubu Mostar su nastavili s programom “E-Bonton” razgovarajući s predstavnicima Prime Communications, Regional Youth Cooperation Office – RYCO i Youth Express Network. Cilj ovog programa je kreirati priručnik lijepog ponašanja na online aktivnostima.
.
.
Veliko hvala na suradnji i pomoći pri kreiranju priručnika “E-bonton”!
.
Thank You all for cooperation in creating the “E-Bonton” manual!
.
.
Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding, #PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.