Naš generalni menadžer Jasmin Jasarevic i direktor naše partnerske organizacije UG Nešto Više, Aleksandar Bundalo, održali su sastanak sa pomoćnikom ministra za omladinu (Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске), Brankom Malešević, na temu novog trogodišnjeg projekta Opšta Mobilizacija.

PRONI Centar i UG Nešto Više će kroz ovaj projekat pružiti tehničku podršku Ministarstvu u izradi Omladinske politike Republike Srpske za period od 2021. do 2025. godine.

U skladu sa ciljem projekta, razgovarali smo i o potrebi animiranja mladih da kroz rad u omladinskim organizacijama uspostave bolju saradnju i komunikaciju sa institucijama koje su nadležne za obrazovanje i zapošljavanje, kao i nužnosti da se mladima omogući učešće u procesima javnih konsultacija o ovim temama.

#PRONI#NestoVise#OpstaMobilizacija#MPOSRS