Od naredne sedmice mladi iz Zenice dobijaju priliku da se upoznaju sa osnovama poslovne korespodencije i postanu konkurentni na tržištu rada!

Sa realizacijom radionice ‘’Poslovno usavršavanje mladih’’ počinjemo od ponedjeljka, 31.08.2020.godine.

Aktivnost će se održati u Omladinskom centru Zenica.

U svijet poslovne kompetencije vode nas Danny Spahić i Merjema Gak.

Ove aktivnosti su dio projekta “YouVolution” podržan od strane BHRI.