Divno je vidjeti u PRONI Omladinskom klubu Banja Luka mlade iz krovnih organizacija mladih iz čitave BiH.

Kroz projekat #fakatjevakat za mlade Vijeće mladih Federacije BiHVijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH i Omladinski savjet Republike Srpske na sastanku su planirale zajedničke aktivnosti kao što je potpisivanje inicijative prema Ministarstvu Civilnih Poslova BiH.

#POKBL se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta sa Karuna Center for PeacebuildingCentar za izgradnju mira – Center for PeacebuildingInicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH i Mali koraci – Small Steps uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.