Naša grupa je završila dva modula, „Osnove treninga iz oblasti omladinskog rada“ i „Tolerancija i prihvatanje reazličitosti“, i obradila teme u sklopu modula: Komunikacijske vještine; više i dublje o komunikacijskim vještinama; rad sa grupama; principi neformalnog obrazovanja i učenja kod odraslih; Tolerancija, različitost i predrasude; Diskriminacija i govor mežnje; Socijalna inkluzija; Identitet i svjesnost o sebi.

Grupu čini tri ili više ljudi. Određena grupa ima svoje timove koje djeluju u skladu sa pravilima grupe i za razliku od grupe timovi su okupljeni oko jednog ili više ciljeva. Ovdjećemo opisati grupnu dinamiku u našoj grupi tokom oba modula. Dinamika prodrazumijeva set ponašajnih i psiholoških procesa koji se dešavaju unutar jedne grupe. Kao i svaka druga grupa i naša je krenula od formiranja. U ovu fazu smo svi ušli nestrpljivo i u većoj dozi iščekivanja od toga da vidimo šta može da nas čeka u prvom radu sa mladima iz drugih mijesta, od kojih se većina nije poznavala međusobno. Iako je ovaj proces upoznavanja ustaljen i uobičajen tokom formiranja svake grupe, u našoj je pored toga, akcenat bio i na novoj metodi rada sa kojom smo se zbog novonastale situacije morali suočiti a to je „online – trening“. Grupnim radom i zalaganjem brzo smo se navikli na nove metode, i već posle par sesija sumnje nije bilo da će sve ispasti u najboljem redu. Radom i kupljenjem alata od facilitatora već smo bili u stepenu razvoja i normiranja, gdje smo nova znanja koja smo stekli o pojedinim pojmovima dodatno pojašnjavali i iznosili svoje predpostavke i primjere iz ličnog iskustva. Da bi lakše i brže shvatili razrađivane teme, djelili smo se u podgrupe ili timove i zajedno, timski, iskazivali svoje mišljenje. Učenjem od facilitatora stekli smo uslove za ulazak u stepen izvođenja, odnosno primjenjivanja stečenog znanja u praksi. U ovaj stepen smo zakoračili samim pisanjem ovog eseja i analiziranjem grupne dinamike. Radom sa mladima i riješavanjem problema i zadataka koji mladi imaju u svojoj lokalnoj zajednici, svo stečeno znanje na ovim modulima ćemo ugraditi u tu svrhu. Do poslednjeg stepena grupe, rasformiranje, još nismo došli jer nam predstoji implementacija svih stečenih vještina u praksi.