Grupna dinamika tokom trajanja modula bila je na zavidnom nivuo iako se radi o online načinu rada, što je za sve nas bilo poprilično novo. Sigurno da je prva faza “formiranja” bila neizvjesna iz prostog razloga što nismo znali kako će sve funkcionisati, i za mene lično bilo dosta nepoznatog društva, osoba sa kojima do sada nisam imao saradnju. Mišljena sam da se nakon prvog sastanka dosta stvari uravnotežilo, da smo znali kako i na koji način funkcionisati, te da je atmosfera samog treninga postala opuštenija. Drugu fazu “razvoj i normiranje” također mislim da smo prošli, obzirom da su brojne teme tokom prethodna dva modula izazvale pozitivnu diskusiju i razmjenu mišljenja,ali i sami zadaci su tražili od nas da iznosimo svoje mišljenje i viđenje određenih situacija. Također, rad u grupu donio je dosta toga pozitivnog, prvenstveno sto su grupe bile sačinjenje od malog broja ljudi ,a što je dobro zbog samog rada i lakšeg donošenja zaključaka i razmjene mišljenja. Za mene je to bila prilika da kroz rad u grupi bolje upoznam učesnike modula. Grupa je do sada pokazala određeni nivo znanja, iskustva koje posjeduju određeni učesnici, zatim koherentnost, timski duh. Kroz prisustvo i rad na treningu sa ostalim sudionicima treninga stekao sam utisak da smo dosta toga usvojili, što je u mnogome zavisilo i od samog predavača, koji se potrudio da pored svih poteškoća za realizaciju treninga koje sa sobom nosi online edukacija, uspije odrzati pozornost učesnika i svojim vještinama ih “primora” da usvoje nova znanja. Obzirom na sve navedeno, smatram da se grupa trenutno nalazi između drugog i trećeg koraka, odnosno bliži se ispunjenju trećeg koraka.