Prvi dan obuke za B nivo je bio takođe i međusobno upoznavanje. Vidjeli smo i one koje smo poznavali sa raznih drugih projekata. Osjećaj nesigurnosti i male količine treme je vladao među većinom. Susret sa novim ljudima, novim vještinama koje trebamo savladati. Formirala se grupa mladih koji su bili spremni za rad i nova znanja. Uz pomoć trenera, njegovu motivaciju, smatram da smo svi naoružani znanjem da to sve primjenimo u praksi.

Prvi dan trener nas je takođe upoznao i sa temama koje ćemo obrađivati, i uz trud i rad savladati. Većinu vježbi smo radili u grupama što nam je pomoglo da zajedničkim ulaganjem i mišljenjima uspješno damo svoj odgovor na zadatu vježbu. Smatram da su nam te vježbe, koje smo radili posle svake odrađene teme, pomogle da odmah shvatimo to što nam trener ispriča i objasni. Ono što nas je motivisalo je sigurno pristup trenera. Nismo se osjećali napeto i pod stresom. Atmosfera je bila odlična i to nas je podstaklo da damo neku povratnu informaciju, a to je aktivnost i trud da sve što brže savladamo. Prvi modul je bio nešto sa čime se nismo susretali, teme koje su jako važne za rad omladinskog trenera. Bili smo aktivni i koncentrisani na ono što nam se predaje. Vrijeme trajanja sesija je bilo prihvatljivo jer se nismo zamarali previše. Što se tiče drugog modula to je možda išlo lakše jer većina tema su bile poznate, pa smo samo dodatno unaprijedili znanje.

Oba modula su bila uspješna i za nas i za trenera. Razmijenjivali smo mišljena,iskustva,promjene koje su nam se desile. Naša obuka će se nastaviti i nadam se samo da ćemo moći uživo da se vidimo. Obuka bi bila efikasnija, lakša i uspješnija. Ponosna sam na sebe i na svoje prijatelje i kolege jer smo, nadam se, ispunili očekivanja što se tiče aktivizma i rada u grupi. Radujem se našem susretu i zajedničkom radu.