E-bonton

Danas smo imali priliku družiti se sa sudionicima ljetnog kampa mira Friedensgrund BiH u Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”

Razgovarali smo o njihovim iskustvima za vrijeme online nastave i aktivnosti.
Hvala mladima i koordinatorici kampa što su podijelili svoja iskustva i mišljenje o bontonu na online platformi!
Cilj ovog programa je kreirati priručnik lijepog ponašanja tokom online aktivnosti.
Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding, #PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.