U sklopu projekta “YouVolution” koji je podržan od strane BHRI programa u BiH, potpisali smo memorandume o razumijevanju sa 5 gradova i općina u BiH gdje planiramo da otvorimo PRONI Omladinske klubove.

Omladinski klubovi kao rezultat ovog projekta jesu prostori i prostorije za mlade koje će nam općine i gradovi ustupiti, a gdje će naši edukovani omladinski radnici da sprovode svoje aktivnosti, aktivnosti za mlade iz tih lokacija.

Trenutno su otvoreni Omladinski klubovi u Prijedoru, Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Bihaću i Trebinju.