U prostorijama Centar za obrazovanje i kulturu Bosanski Petrovac, u periodu od 09.09. – 13.09.2020. godine održane su 3 radionice:

  • „Vrijednosni sistem kod mladih, Johari prozor, Maslow hijerarhija potreba“ u okviru aktivnosti „Tvoja prava i odgovornosti“. Cilj radionice je promovisanje zdravog života kod učesnika, zatim da shvate svoje potrebe i kako doci do njih. Učesnici su diskutovali na sledećim pitanjima: Šta je Maslova hijerhija potreba i Joharijevi prozori, kako oni pomažu mladima da izgrade svoj „vrijednosni kompas“ i sličnim pitanjima. Grupnim radom, na flipčartu, su napravili prezentaciju stečenog znaja, stavova i mišljenja koje su razvili/stekli tokom radionice.
  • „Aktivno slušanje i principi i modeli savjetovanja“ u okviru aktivnosti „Tvoja prava i odgovornosti“. Cilj radionice je da učesnici savladaju osnove aktivnog slušanja i da znaju stečeno znanje koristiti u svakodnevnici. Učesnici su diskutovali na sledećim pitanjima: Šta je aktivno slušanje, kako ga koristiti u svakodnevnici, zašto je ono potrebno za svakog pojedinca, koji načini savetovanja postoje i sličnim pitanjima. Grupnim radom, na flipčartu, su napravili prezentaciju stečenog znaja, stavova i mišljenja koje su razvili/stekli tokom radionice.
  • „Osnove planiranja radionice i praktični dio“ u okviru aktivnosti „Tvoja prava i odgovornosti“. Cilj radionice je osposobiti učesnike da vode svoje radionice unutar PRONI kluba Bosanski Petrovac. Učesnici su diskutovali na sledećim pitanjima: Šta je radionica, šta je „cilj/aktivnost/reultat“ svake radioncie, kako pripremiti radionicu i slična pitanja. Grupnim radom, na flipčartu, su napravili prezentaciju stečenog znaja, stavova i mišljenja koje su razvili/stekli tokom radionice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.