U sklopu praktičnog dijela kursa “Trening za trenere iz oblasti omladinskog rada (B nivo)” u nedelju (23.08.2020) mladi iz opštine Kalesija organizovali su trening na temu “Mladi i volonterizam”.

Trener/ice koje su planirali/e i implementirali/e pomenuti trening su Nerma Omić, Merima Osmanović i Muamer Đedović, a učesnici/e su mladi sa opštine Kalesija.

Teme koje su obrađene tokom treninga su sljedeće:

 Šta je volonterizam i aktivizam?
 Predstavljanje omladinskih organizacija u Općini Kalesija
 Na koji način možemo postati volonter/ka i aktivista/kinja?
 Svrha volonterizma i aktivizma.
 Ko sve može volontirati?

Mladi koji su prisustvovali treningu “Mladi i volonterizam” aktivisti/ce su koji su već učestvovali u aktivnostima organizovanim od strane omladinskih organizacija sa opštine Kalesija, poput omladinske organizacije TRIK. Osim toga učesnici/ce su dobili/e retrospektivu formiranja i aktivizma omladinskih organizacija sa opštine Kalesija, kao i o tome na koje načine se mogu uključiti u rad postojećih omladinskih organizacija na pomenutoj opštini.

Projekat “YouVolution” je podržan kroz inicijativu BHRI.