Maoča2020-07-23T13:15:02+02:00

Maoča

Omladinski klub Maoča počeo je s radom 2003. godine uz podršku MZ Maoča i broji 250 mladih ljudi koji su učestvovali na mnogobreojnim aktivnostima. U klubu su se organizovale i aktivnosti na temu socijalne edukacije, grupnog rada, sportske aktivnosti itd. Pored redovnih, organizovale su se i vanredne aktivnosti kao što su izleti, turniri, razmjene između klubova, a sve aktivnosti organizuju se u skladu s potrebama i idejama mladih ovog kluba.

Od 2007. godine Omladinski klub Maoča postaje dio Mreže klubova sa volonterima iz MZ koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI-a.

Document

KONTAKTIRAJTE NAS

NAŠ TIM

Muamer Mujkanović

Omladinski radnik

Adna Mujkanović

Omladinska radnica

NAŠE NOVOSTI