Učesnici projekta “Budi akTIvan” u realizaciji PRONI Centra za omladinski razvoj su u okviru svoje zajedničke akcije pripremili kolačijadu 5.10.2020 u Cazinu. , a sva prikupljena sredstva bit će usmjerena na uređenje i čišćenje igrališta Alinac.

Na ovaj način žele potaknuti sve druge mlade ljude na aktivizam, a uređenjem Alinca poslati poruku da takva i slična mjesta služe za pozitivnu afirmaciju mladih.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.