U Trebinju 31.08.2020. učesnici projekta YouVolution održali su treću online radionicu “Pravimo logo!” putem ZOOM aplikacije na kojoj su radili sa učesnicima logotipe i obrađivali temu toleracija kroz razne primjere logotipa. 

Učesnici radionica su pripremali svoje skice logotipa na temu tolerancija koje će na kraju izraditi kao finalni rezultat radionice.

Opšti cilj ovog programa je edukovati mlade osobe o osnovama logotipa kroz temu tolerancije.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.