U prostorijama Centra za Izgradnju Mira u Sanskom Mostu 28.09.2020. su održane radionice „Studentski život“ i radionica „Kako napisati CV i motivaciono pismo?“ u okviru aktivnosti „Šta dalje“. Radionice je predvodila Merjem Muhadžić u saradnji sa Amilom Ramić.

Cilj aktivnosti je bio upoznati učesnike sa opcijama za visokoškolsko obrazovanje, stipendije, umrežavanju sa vršnajcima , te kako napisati CV i motivaciono pismo.
Učesnicima su predstavljene opcije za stipendije koje postoje na lokalnom, kantonalnom i državnom nivou, te stipendije različitih fondacija. Prezentacijom učesnicima su ukazane najčešće greške prilikom pisanja CV-ia i motivacionog pisma. Gdje su poslije diskusijom došli do osnovnih elemenata kako prevazići takvi i slične greške. Kroz praktičnu vježbu, učesnici su primijenili stečeno znanje, tako što su ispunili formu za CV-i i motivaciono pismo.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.