U Prijedoru održana treća radionica pod nazivom “Volonterizam” u sklopu programa “Budi akTIvan”

|2020-11-17T15:06:04+02:0012 Oktobra, 2020|

Putem platforme ZOOM 02.10.2020. u sklopu programa “Budi akTIvan” sa učesnicima iz Prijedora održana je radionica pod nazivom Volonterizam.

Mladi ljudi od 18 do 26 godina imali su priliku da uče o značaju volonterizma te u razgovoru sa voditeljima radionice Srđanom Šobotom i Markom Bašićem podijele svoja volonterska iskustva. Učesnici su naveli da su volontirali u sklopu humanitarnih akcija u školi, tokom majskih poplava 2014. godine, a posebno su ponosni na osnivanje volonterskog servisa u toku pandemije Corona virusa te nesebičnoj podršci građanima Prijedora koji usljed zakonskih odredbi nisu bili u mogućnosti da se obskrbe osnovnim životnim namirnicima.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.