U Perin Hanu 09.09.2020. godine održana je treća radionica ‘’Ljubav prema samom sebi’’ u okviru aktivnosti „Razbijmo predrasude“ . Cilj radionice je bio podizanje svijesti kod učesnika o tome da trebaju više pažnje i vremena posvetiti sami sebi i stvarima koje ih ispunjavaju i donese im mir.

Učesnici su kroz individualni rad imali priliku da daju svoje odgovore na pitanje šta je to ljubav prema sebi, iskažu svoje stavove i promišljanje, te sami sebe upitaju šta to oni smatraju pod terminom selflove. Učesnici su otvoreno pričali o svojim nesigurnostima, iskustvima koja su poljuljala njihova samopouzdanja, jer društvo u kojem živimo ponekad stavlja preveliki teret i pritisak na naša leđa, te je nekada teško voljeti samog sebe.

Kroz grupni rad pod nazivom „Od čega ti srce igra“, učesnici su međusobno razmjenjivali mišljenja o tome šta njih ispunjava, pričinjava im sreću i mir, te na taj način su imali priliku upoznati jedni druge, ali i sami sebe.

Za kraj radionice, svako je napsiao kratko pismo puno ljubavi samom sebi, te smo radionicu zaključili sa riječima da moramo početi upoznavati sebe, prigrliti se i biti nježni prema sebi.

Ova aktivnost sprovodi se u saradnji sa Naša Djeca Zenica.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.