U Perin Hanu završena aktivnost “Razbijmo predrasude”!

U petak, 25.09.2020. godine održana je posljednja radionica “Pronađi rješenje” u okviru aktivnosti “Razbijmo predrasude”

Cilj radionice bio je da učesnici svo usvojeno znanje do sada pretvore u rješenje, odnosno pronađu način da razbiju i uklone predrasude u društvu.

Na početku radionice učesnici su imali priliku debatovati o načinima putem kojih se predrasude mogu iskorijeniti u današnjem društvu. Potom su imali zadatak da osmisle rješenje ili neki prijedlog. Učesnici su prezentovali kampanju koja bi za cilj imala odlazak u škole i razgovor o predrasudama na interaktivan i neformalan način. Učesnici su aktivno iznosili svoja mišljenja i predlagali aktivnosti putem kojih bi se pažnja društva usmjerila na rješavanje problema predrasuda i stereotipa.
U drugom dijelu radionice odrađena je evaluacija čitave aktivnosti. Učesnici su govorili o tome kako su im doprinijele radionice i kako su počeli drugačije razmišljati povodom određenih tema. Za kraj radionice, učesnici su pisali poruke ohrabrenja jedni drugima!

Ova aktivnost realizirana je u saradnji sa Naša Djeca Zenica.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.