Dana, 28.09.2020. godine, sa početkom u 16:00h, održana je peta radionica na temu „Komunikacija i poslovna komunikacija“, u sklopu aktivnosti „Naše novine, naš glas“.

Na radionici učesnici su imali priliku da nauče neke nove stvari o komunikaciji, te da nauče korisne stvari koje će im služiti u poslovnom svijetu. Stekli su neke od osnovnih vještina poslovne komunikacije, koje će im biti neophodne u budućnosti. Nakon toga, sumirali smo utiske sa svih dosadašnjih radionica, te uradili evaluaciju. Na radionici su učestvovali mladi iz Milića i Vlasenice.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.