Od veljače do listopada 2020.godine smo provodili aktivnosti u okviru projekta “YouVolution”, podržan od strane BHRI. Cilj projekta je bio povećati kapacitete mladih iz ciljnih zajednica za osnivanje i upravljanje omladinskim klubovima, s obzirom na ograničene mogućnosti da mladi doprinesu pozitivnim promjenama u svojim lokalnim zajednicama.

Imali smo 123 prijave za učesće u projektu, za tri nivoa PAOR Akademije. U edukacijskom dijelu PAOR-a A nivo održali smo 4 edukacijska modula online i 2 edukacijska modula uživo gdje nam je bio domaćin PRONI Omladinski klub Sarajevo. Tijekom edukacijskih modula uživo, učesnici koji nisu bili u mogućnosti da budu prisutni na edukaciji u Sarajevu, omogućno im je da prate putem online platforme.

Svaki student PAOR Akademije A nivoa je realizirao od 5 do 8 radionica u svojoj lokalnoj zajednici koji su bili u okviru praktičnog dijela za završetak ove akademije. Učesnici su većinom radili u parovima s kojima su kreirali i realizirali radionice u svojim lokalnim zajednicama. U okviru praktičnog dijela učesnici su realizirali 47 offline radionica i 5 online radionica u 8 lokalnih zajednica (Trebinje, Zenica, Milići, Bihać, Cazin, Bosanski Petrovac,
Sanski Most i Prijedor). Sveukupno 104 mlade osobe su aktivno prisustvovali na radionicama.

Tijekom pripreme i realizacije ovih radionica u 8 gradova ostvarena je suradnja sa organizacijama i institucijama kao što su: NVO “Naša djeca” i Centar za mlade u Zenici, Omladinski savjet u Prijedoru, Kulturni centar Trebinje i Omladinski savjet Republike Srpske u Trebinju, JU Gimnazija u Cazinu, Startup studio u Bihaću, Centar za izgradnju mira u Sanskom Mostu, Dom kulture i Omladinski centar u Bosanskom Petrovcu.

U suradnji s općinama/gradovima potpisali smo 5 sporazuma za pokretanje PRONI Omladinskog kluba i to u Prijedoru, Cazinu, Bihaću, Bosanskom Petrovcu i u Trebinju.

Na kraju projekta dodijeljeno je 19 certifikata za uspješno završen program PRONI Akademije Omladinskog Rada A nivoa.

Želimo se zahvaliti svim mladim ljudima koji su sudjelovali na ovom projektu na njihovom učešću i trudu u kreiranju bolje lokalne zajednice za sve nas.