PRONI Omladinski klub Mostar nastavio sa 4. modulom PAOR radionica. Učesnici su nakon dužeg vremenskog perioda uživo radili u klubu, a tema današnje radionice je bila “Grupa, tim i liderstvo”. Iduće druženje je planirano za 7 dana.

Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding , #PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniusvakomgradu