Tokom rada u našoj grupi članovi, ali i voditelji obuke kao i podrška ostalih uposlenika PRONI akademije je bila odliča. Posebno zadnje dvije sesije komunikacija između svih članova je bila odlična, jer smo više diskutovali, izosili svoje lične primjere i davali svoja mišjenja za određene situacije.

Mislim da je dosta bolja i opuštenija atmosfera kada više pričamo o našim ličnim iskustvima. Barem ja se osjećam bolje i opuštenije, upoznajem ostale učesnike, vidim kako razmišljaju i na neki način vidim šta oni ustvari žele, da li žele neku promjenu da naprave, koliko su zainteresovani za to što se dešava u njihovom okruženju. S obzirom da sam prošla obuku za A nivo upoznala sam voditelje radionica i oni su super odradili svoj posao. Nije bilo puno teorije, pokušali su nam što bolje objasniti teme koje smo obrađivali i približiti nam ih.

Meni je bilo drago što sam se prisjetila nekih tema koje sam prije radiala kao što su: komunikacijske vještine, principi neformalnog obrazovanja, diskriminacija i govor mržnje i tolerancija, različitost i predrasude. Osvježila sam ono što sam nekada učila, jer sam se sa ovim temama susretala na još nekim obukama koje su vodile druge organizacije. Također mi je bilo drago što sam naučila nešto novo o socijalnoj inkluziji i o identitetu.

Mislila sam da je tema identitet mnogo teška i da se nije baš tako lako predstaviti. Tokom obuke sam naučila da je to lako i sada bez problema mogu reći ko sam. Smatram da smo kao grupa mnogo napredovali, s obzirom da se mnogi od učesnika poznaju od prije, sada se bolje i upoznajemo i učvršćujemo svoje prijateljstvo. To je mnogo važno za rad grupe, jer će atmosfera biti opuštenija i rad grupe će biti bolji. Na sljedećim sesijama ćemo bolje raditi, iznositi svoja mišljenja lakše i bez nekih problema, nećemo se plašiti da kažemo ono što mislimo.

Zbog trenutne situacije mislim da je svakome od nas dobro došlo da razmijeni mišljenja sa ljudima koje ne viđa tako često i sa kojima ne komunicira toliko puno, jednostavno svi smo pod nekim pritiskom i stresom zbog trenutne situacije, te zbog toga kad sve ovo prođe biti će pozitivni komentari jer će svako od nas ko je učestvovao na ovim radionicama moći ispričati kako je upotpunio svoje vrijeme i u ovoj teškoj situaciji ipak uspio da uči nešto novo i da obrađuje teme koje su mu poznate, ali i one za koje je samo nekad čuo.